Περισσότερες Ανακοινώσεις
ΗμερομηνίαΤίτλος
04.12.2019ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤ’ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Η ΜΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΗ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΚΑΤ’ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΤΟΥ Ν.4643/2019 (ΦΕΚ 193/3.12.2019, τεύχος Α΄)
29.11.2019Δημοσίευση ωριαίων δεδομένων της χρέωσης βάσει του Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Συμβατικών Σταθμών για την Εκκαθάριση του μήνα Οκτωβρίου 2019.
28.11.2019Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Αυγούστου 2019
28.11.2019Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Αυγούστου 2019
20.11.2019Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Ιουλίου – Αυγούστου 2019
14.11.2019ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2018
08.11.2019Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Ιουλίου 2019
31.10.2019Αποστολή Βεβαίωσης Σύνδεσης Σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με Σύμβαση Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ) από τον αρμόδιο Διαχειριστή.
30.10.2019Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Ιουλίου 2019
30.10.2019Πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημερωτικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (ape.dapeep.gr)


Εμφανίζονται αποτελέσματα 21 μέχρι 30 από τα συνολικά 726