Περισσότερες Ανακοινώσεις
ΗμερομηνίαΤίτλος
27.10.2010Ανακοίνωση ενημερωτικής επιστολής προς τους συμμετέχοντες στην Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με τη τροποποίηση των διαδικασιών δημοπράτησης δικαιωμάτων πρόσβασης στη διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας για το έτος 2011.K
26.10.2010ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
26.10.2010Αναγγελία Αύξησης του NTC για την περίοδο 01 - 07 Νοεμβρίου 2010 στην διασύνδεση της FYROM
21.10.2010Submission Gate extension for the HTSO Monthly Auctions (Imports) of November 2010.
19.10.2010LIST OF REGISTERED INTERCONNECTION USERS ACCORDING TO THE PARTICIPATION REQUIREMENTS OF THE 2010 CAPACITY ALLOCATION AUCTION RULES.
18.10.2010Αναγγελία Αύξησης του NTC για την περίοδο 25 – 31 Οκτωβρίου 2010 στην διασύνδεση της FYROM
18.10.2010Αναγγελία Αύξησης του NTC για την περίοδο 20 – 31 Οκτωβρίου 2010 στην διασύνδεση της ΑΛΒΑΝΙΑΣ
18.10.2010Αναγγελία Πλειοδοτικού Διαγωνισμού μηνός Νοεμβρίου 2010 για τον καταμερισμό και την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διασυνδέσεις της Ελλάδας για εξαγωγές κατά το χρονικό διάστημα από 00:00 CET της 01-11-2010 έως και 24:00 CET της 30-10-2010.
18.10.2010LIST OF ELIGIBLE USERS ACCORDING TO THE PARTICIPATION REQUIREMENTS OF THE 2010 CAPACITY ALLOCATION AUCTION RULES.
15.10.2010Αναγγελία Αύξησης του NTC για την περίοδο 18 – 24 Οκτωβρίου 2010 στην διασύνδεση της FYROM


Εμφανίζονται αποτελέσματα 711 μέχρι 720 από τα συνολικά 726