Περισσότερες Ανακοινώσεις
ΗμερομηνίαΤίτλος
28.03.2019ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 31/3/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤ’ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤ’ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.
28.03.2019Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Δεκεμβρίου 2018
22.03.2019Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2018
12.03.2019Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για το ΣΕΔΕ – Στοχευμένη διαβούλευση με τα κράτη-μέλη
08.03.2019Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Νοεμβρίου 2018
07.03.2019ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤ’ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤ’ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.
01.03.2019Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Νοεμβρίου 2018
27.02.2019Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2018
22.02.2019Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Οκτωβρίου 2018
15.02.2019Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Οκτωβρίου 2018


Εμφανίζονται αποτελέσματα 91 μέχρι 100 από τα συνολικά 726