Ιστορικό Διαβουλεύσεων
ΗμερομηνίαΤίτλος
18.12.2017Δημόσια Διαβούλευση Κωδίκων Νέων Αγορών (Προθεσμιακής, Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας)
07.12.2016Κείμενο Διαβούλευσης για το μοντέλο της σύζευξης των Ενδο-ημερήσιων Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας στα Ιταλικά σύνορα
05.12.2016Διαβούλευση όλων των Ορισθέντων Διαχειριστών Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Nominated Electricity Market Operators/«ΝΕΜΟs»)
23.07.2014Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών (ΚΣΗΕ) και του Εγχειριδίου του σχετικά με το Μηχανισμό Περιορισμού Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ και τις Εγγυήσεις Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
13.12.2013Δημόσια Διαβούλευση για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Μεταβλητού Κόστους Υδροηλεκτρικών Μονάδων.
13.12.2013Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών (ΚΣΗΕ) και του Εγχειριδίου του σχετικά με τα Ελλείμματα Συναλλαγών ΗΕΠ και τη Μεθοδολογία Επιμερισμού τους στους Εκπροσώπους Φορτίου.
22.11.2013Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για το έργο με τίτλο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ»
17.10.2013Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ»
17.09.2013Δημόσια Διαβούλευση για την τελική πρόταση του Λειτουργού της Αγοράς για τον “Μηχανισμό Περιορισμού του Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον ΗΕΠ”
26.07.2013Δημόσια Διαβούλευση για τον “Μηχανισμό Περιορισμού του Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ” σε σχέση με τον ΗΕΠ.


Εμφανίζονται αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από τα συνολικά 22
<< Αρχή < Προηγούμενη 1 2 3 Επόμενη > Τέλος >>