Μηνιαία Στατιστικά Δελτία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
Επιλογή Έτους
Ημερομηνία Τίτλος Σχετικά αρχεία
15-06-2018 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΕ_ΑΠΡΙΛΙΟΣ_2018  
01-06-2018 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΕ_ΜΑΡΤΙΟΣ_2018  
27-04-2018 ΔΕΛΤΙΟ_ΑΠΕ_&_ΣΗΘΥΑ_ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ_2018  
19-03-2018 ΔΕΛΤΙΟ_ΑΠΕ_&_ΣΗΘΥΑ_ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ_2018  
06-02-2018 Μηνιαίο_Δελτίο_ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ_Δεκέμβριος_2017  
06-02-2018 ΔΕΛΤΙΟ_ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ_ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ_2017  
21-12-2017 ΔΕΛΤΙΟ_ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ_ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ_2017  
31-10-2017 ΔΕΛΤΙΟ_ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ_ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ_2017  
12-10-2017 ΔΕΛΤΙΟ_ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ_ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ_2017  
13-09-2017 ΔΕΛΤΙΟ_ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ_ΙΟΥΛΙΟΥ_2017  
21-08-2017 ΜΗΝΙΑΙΟ_ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ_ΔΕΛΤΙΟ_ΑΠΕ_&_ΣΗΘΥΑ_ΙΟΥΝΙΟΣ_2017  
11-07-2017 ΔΕΛΤΙΟ_ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ_ΜΑΪΟΣ_2017  
27-06-2017 ΔΕΛΤΙΟ_ΑΠΕ_&_ΣΗΘΥΑ_ΑΠΡΙΛΙΟΣ_2017  
15-05-2017 ΔΕΛΤΙΟ_ΑΠΕ_&_ΣΗΘΥΑ_ΜΑΡΤΙΟΣ_2017  
28-04-2017 ΔΕΛΤΙΟ_ΑΠΕ_ΣΗΘΥΑ_ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ_2017  
28-04-2017 ΔΕΛΤΙΟ_ΑΠΕ_ΣΗΘΥΑ_ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ_2017  
09-03-2017 ΔΕΛΤΙΟ_ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ_ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ_2017  
10-02-2017 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ_2016  
12-01-2017 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ_2016  
03-12-2016 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ_2016  
30-10-2016 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ_2016  
09-10-2016 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ_2016  
09-09-2016 ΙΟΥΛΙΟΣ_2016  
30-07-2016 ΙΟΥΝΙΟΣ_2016  
27-06-2016 ΜΑΪΟΣ_2016  
24-05-2016 ΑΠΡΙΛΙΟΣ_2016  
26-04-2016 ΜΑΡΤΙΟΣ_2016  
06-04-2016 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016  
02-03-2016 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ_2016  
25-01-2016 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015  
01-01-2016 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015  
23-11-2015 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015  
26-10-2015 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015  
26-09-2015 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015  
25-08-2015 ΙΟΥΛΙΟΣ 2015  
28-07-2015 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015  
22-06-2015 ΜΑΪΟΣ 2015  
25-05-2015 AΠΡΙΛΙΟΣ 2015  
27-04-2015 Μάρτιος 2015  
27-03-2015 Φεβρουάριος 2015  
26-02-2015 Ιανουάριος 2015  
31-12-2014 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014  
18-12-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014  
21-11-2014 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014  
22-10-2014 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014  
23-09-2014 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014  
23-08-2014 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014  
01-08-2014 Ιούνιος 2014  
04-07-2014 Μάϊος 2014  
26-05-2014 Απρίλιος 2014  
22-04-2014 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014  
21-03-2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  
19-02-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014  
20-01-2014 Δεκέμβριος 2013  
18-12-2013 Νοέμβριος 2013  
25-11-2013 Οκτώβριος 2013  
27-10-2013 Σεπτέμβριος 2013  
27-09-2013 Αύγουστος 2013  
23-08-2013 Ιούλιος 2013  
19-07-2013 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013  
25-06-2013 Μάιος 2013  
27-05-2013 Απρίλιος 2013  
19-04-2013 Μάρτιος 2013  
19-03-2013 Φεβρουάριος 2013  
05-03-2013 Ιανουάριος 2013  
28-01-2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012  
01-01-2013 Νοέμβριος 2012  
28-11-2012 Οκτώβριος 2012  
24-10-2012 Σεπτέμβριος 2012  
28-09-2012 Αύγουστος 2012  
27-08-2012 July 2012  
27-08-2012 Ιούλιος 2012  
19-07-2012 Ιούνιος 2012  
13-07-2012 Μάιος 2012  
31-05-2012 Απρίλιος 2012  
29-03-2012 Φεβρουάριος 2012  
21-03-2012 Μάρτιος 2012  
20-02-2012 Ιανουάριος 2012  
20-01-2012 Δεκέμβριος 2011  
22-12-2011 Νοέμβριος 2011  
05-12-2011 Οκτώβριος 2011  
27-10-2011 Σεπτέμβριος 2011  
04-10-2011 Αύγουστος 2011  
22-08-2011 Ιούλιος 2011  
30-06-2011 Μάιος 2011  
26-05-2011 Απρίλιος 2011  
31-03-2011 Μάρτιος 2011  
28-02-2011 Φεβρουάριος 2011  
04-01-2011 Ιανουάριος 2011  
01-12-2010 Δεκέμβριος 2010  
01-11-2010 Νοέμβριος 2010  
01-10-2010 Οκτώβριος 2010  
01-09-2010 Σεπτέμβριος 2010  
01-08-2010 Αύγουστος 2010  
01-07-2010 Ιούλιος 2010  
01-06-2010 Ιούνιος 2010  
01-05-2010 Μάιος 2010  
01-04-2010 Απρίλιος 2010  
01-03-2010 Μάρτιος 2010  
01-02-2010 Φεβρουάριος 2010  
01-01-2010 Ιανουάριος 2010  
01-12-2009 Δεκέμβριος 2009  
01-11-2009 Νοέμβριος 2009  
01-10-2009 Οκτώβριος 2009  
01-09-2009 Σεπτέμβριος 2009  
01-08-2009 Αύγουστος 2009  
01-07-2009 Ιούλιος 2009  
01-06-2009 Ιούνιος 2009  
01-05-2009 Μάιος 2009  
01-04-2009 Απρίλιος 2009  
01-03-2009 Μάρτιος 2009  
01-02-2009 Φεβρουάριος 2009  
01-01-2009 Ιανουάριος 2009  
01-12-2008 Δεκέμβριος 2008  
01-11-2008 Νοέμβριος 2008  
01-10-2008 Οκτώβριος 2008  
01-09-2008 Σεπτέμβριος 2008  
01-08-2008 Αύγουστος 2008  
01-07-2008 Ιούλιος 2008  
01-06-2008 Ιούνιος 2008  
01-05-2008 Μάιος 2008  
01-04-2008 Απρίλιος 2008  
01-03-2008 Μάρτιος 2008  
01-02-2008 Φεβρουάριος 2008  
01-01-2008 Ιανουάριος 2008  
01-12-2007 Δεκέμβριος 2007  
01-11-2007 Νοέμβριος 2007  
01-10-2007 Οκτώβριος 2007  
01-09-2007 Σεπτέμβριος 2007  
01-08-2007 Αύγουστος 2007  
01-07-2007 Ιούλιος 2007  
01-06-2007 Ιούνιος 2007  
01-05-2007 Μάιος 2007  
01-04-2007 Απρίλιος 2007  
01-03-2007 Μάρτιος 2007  
01-02-2007 Φεβρουάριος 2007  
01-01-2007 Ιανουάριος 2007  
01-12-2006 Δεκέμβριος 2006  
01-11-2006 Νοέμβριος 2006  
01-10-2006 Οκτώβριος 2006  
01-09-2006 Σεπτέμβριος 2006  
01-08-2006 Αύγουστος 2006  
01-07-2006 Ιούλιος 2006  
01-06-2006 Ιούνιος 2006  
01-05-2006 Μάιος 2006  
01-04-2006 Απρίλιος 2006  
01-03-2006 Μάρτιος 2006  
01-02-2006 Φεβρουάριος 2006  
01-01-2006 Ιανουάριος 2006  
01-12-2005 Δεκέμβριος 2005  
01-11-2005 Νοέμβριος 2005  
01-10-2005 Οκτώβριος 2005  
01-09-2005 Σεπτέμβριος 2005  
01-08-2005 Αύγουστος 2005  
01-07-2005 Ιούλιος 2005  
01-06-2005 Ιούνιος 2005  
01-05-2005 Μάιος 2005  
01-04-2005 Απρίλιος 2005  
01-03-2005 Μάρτιος 2005  
01-02-2005 Φεβρουάριος 2005  
01-01-2005 Ιανουάριος 2005  
01-12-2004 Δεκέμβριος 2004  
προηγούμενα επόμενα